Kinh nghiệm du lịch Cát Bà

Quần đảo Cát Bà (Hải Phòng), bao gồm 367 đảo nhỏ trong đó đảo Cát Bà (hay còn gọi là đảo Ngọc) là đảo...