Australia: Xây cầu cho cua đỏ

Vào cuối mỗi năm, hàng triệu con cua đỏ trên đảo Christmas nam, Australia đổ ra biển để đẻ trứng, thuốc nhuộm màu đỏ...