Tham gia lễ hội đấu ngựa

Vào cuối vụ thu hoạch trong khi vừa thu hoạch, ở một số vùng dân tộc thiểu số ở miền nam Trung Quốc tourney...